İçeriğe geç

TradingView Üçlü İndikatör Paketi: Ichimoku Cloud, Auto Fib Extension ve HO

TradingView’da indikatör kullanım limiti olduğu için birden fazla indikatörü tek bir indikatöre çevirerek daha fazla indikatöre sahip olabilirsiniz. Bu sayfada Ichimoku Cloud, Auto Fib Extension ve SMA/EMA vardır.

Hareketli ortalamaların (sma/ema) ayarlarını ve değerlerini dilediğiniz gibi indikatör ayarları kısmından kodlara müdahale etmeden kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

İndikatörler güncel sürüm versiyon=5 ile kodlanmıştır.

@ohantekten

Son güncelleme: 17 Aralık 2021

CW

Tradingview üçlü indikatör paketi

// © ohantekten
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © orhantekten.com/kategori/indikator
// Bu dökümanda Ichimoku bulutu, auto fib extension ve 9 adet hareketli ortalama vardır. 
//@version=5

indicator(title='ichimoku+oto fib', shorttitle='ich+fib', overlay=true)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="ICH Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="ICH Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="ICH Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="ICH Displacement")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="ICH Dönüş Çizgisi")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="ICH Temel Çizgi")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="ICH Gecikme Aralığı")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="ICH Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
	 title="ICH Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
src = input(title='Source', defval=close)

length1 = input(5, 'MA 1')
plot(ta.sma(src, length1), color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='MA 1')

length2 = input(10, 'MA 2')
plot(ta.sma(src, length2), color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2, title='MA 2')

length3 = input(20, 'MA 3')
plot(ta.sma(src, length3), color=color.new(color.orange, 0), linewidth=3, title='MA 3')

length4 = input(50, 'MA 4')
plot(ta.sma(src, length4), color=color.new(color.black, 0), linewidth=2, title='MA 4')


length5 = input(8, 'EMA 1')
plot(ta.ema(src, length5), color=color.new(color.white, 0), linewidth=2, title='EMA 1')

length6 = input(13, 'EMA 2')
plot(ta.ema(src, length6), color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2, title='EMA 2')

length7 = input(21, 'EMA 3')
plot(ta.ema(src, length7), color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, title='EMA 3')

length8 = input(30, 'EMA 4')
plot(ta.ema(src, length8), color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2, title='EMA 4')

length9 = input(50, 'EMA 5')
plot(ta.ema(src, length9), color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2, title='EMA 5')


depthTooltip = "The minimum number of bars that will be taken into account when calculating the indicator."
depth = input.int(title="Depth", defval=10, minval=1, inline = "Pivots", tooltip=depthTooltip)
reverse = input(false, "Reverse")
var extendLeft = input(false, "Extend Left    |    Extend Right", inline = "Extend Lines")
var extendRight = input(true, "", inline = "Extend Lines")
var extending = extend.none
if extendLeft and extendRight
  extending := extend.both
if extendLeft and not extendRight
  extending := extend.left
if not extendLeft and extendRight
  extending := extend.right
prices = input(true, "Show Prices")
levels = input(true, "Show Levels", inline = "Levels")
levelsFormat = input.string("Values", "", options = ["Values", "Percent"], inline = "Levels")
labelsPosition = input.string("Left", "Labels Position", options = ["Left", "Right"])

var float upperThreshold = 0.236
var float lowerThreshold = 1.0

var line lineLastHL = na
var line lineLastLH = na
var line lineLast = na

var float iLastH = 0
var float iLastL = 0
var float pLastH = 0
var float pLastL = 0

var float[] iPivotsH = array.new_float()
var float[] iPivotsL = array.new_float()
var float[] pPivotsH = array.new_float()
var float[] pPivotsL = array.new_float()

var isHighLast = false
var float startPrice = na
var float endPrice = na
var float diff = na

pivots(src, length, isHigh) =>
  l2 = length * 2
  c = nz(src[length])
  ok = true
  for i = 0 to l2
    if isHigh and src[i] > c
      ok := false

    if not isHigh and src[i] < c
      ok := false
  if ok
    [bar_index[length], c]
  else
    [int(na), float(na)]
[iH, pH] = pivots(high, depth / 2, true)
[iL, pL] = pivots(low, depth / 2, false)

countPivotsH = array.size(iPivotsH)
countPivotsL = array.size(iPivotsL)

if countPivotsH > 0 and countPivotsL > 0
  iLastH := array.get(iPivotsH, countPivotsH-1)
  iLastL := array.get(iPivotsL, countPivotsL-1)
  isHighLast := iLastH > iLastL
  iLastH := 1
  if isHighLast
    if not na(iH)
      pLastH := array.get(pPivotsH, countPivotsH-1)
      if pH > pLastH
        array.set(iPivotsH, countPivotsH-1, iH)
        array.set(pPivotsH, countPivotsH-1, pH)
      iH := na
  else
    if not na(iL)
      pLastL := array.get(pPivotsL, countPivotsL-1)
      if pL < pLastL
        array.set(iPivotsL, countPivotsL-1, iL)
        array.set(pPivotsL, countPivotsL-1, pL)
      iL := na

if not na(iH)
  array.push(iPivotsH, iH)
  array.push(pPivotsH, pH)

if not na(iL)
  array.push(iPivotsL, iL)
  array.push(pPivotsL, pL)

pPivotsHCopy = array.copy(pPivotsH)
pPivotsLCopy = array.copy(pPivotsL)
iPivotsHCopy = array.copy(iPivotsH)
iPivotsLCopy = array.copy(iPivotsL)

if barstate.islast
  for j = bar_index to 0
    if array.size(iPivotsHCopy) == 0 or array.size(iPivotsLCopy) == 0
      break

    iLastH := array.pop(iPivotsHCopy)
    iLastL := array.pop(iPivotsLCopy)

    pLastH := array.pop(pPivotsHCopy)
    pLastL := array.pop(pPivotsLCopy)

    iPrevPivot = 0.0
    pPrevPivot = 0.0

    isHighLast := iLastH > iLastL

    if isHighLast
      for i = array.size(iPivotsHCopy)-1 to 0
        if i < 0
          break
        else if array.get(iPivotsHCopy, i) < iLastL
          break
        if array.get(pPivotsHCopy, i) > pLastH
          iLastH := array.pop(iPivotsHCopy)
          pLastH := array.pop(pPivotsHCopy)
        else
          array.remove(iPivotsHCopy, i)
          array.remove(pPivotsHCopy, i)
    else
      for i = array.size(iPivotsLCopy)-1 to 0
        if i < 0
          break
        else if array.get(iPivotsLCopy, i) < iLastH
          break
        if array.get(pPivotsLCopy, i) < pLastL
          iLastL := array.pop(iPivotsLCopy)
          pLastL := array.pop(pPivotsLCopy)
        else
          array.remove(iPivotsLCopy, i)
          array.remove(pPivotsLCopy, i)

    if array.size(iPivotsHCopy) == 0 or array.size(iPivotsLCopy) == 0
      break

    isHighLast := iLastH > iLastL

    if isHighLast
      iPrevPivot := array.get(iPivotsHCopy, array.size(iPivotsHCopy)-1)
      pPrevPivot := array.get(pPivotsHCopy, array.size(iPivotsHCopy)-1)
    else
      iPrevPivot := array.get(iPivotsLCopy, array.size(iPivotsLCopy)-1)
      pPrevPivot := array.get(pPivotsLCopy, array.size(iPivotsLCopy)-1)

    if isHighLast
      startPrice := pPrevPivot
      endPrice := pLastL
      diff := math.abs(startPrice - endPrice)
      if pLastH > endPrice + diff * lowerThreshold or pLastH < endPrice + diff * upperThreshold
        array.push(iPivotsLCopy, iLastL)
        array.push(pPivotsLCopy, pLastL)
        continue
      line.delete(lineLastHL)
      line.delete(lineLastLH)
      line.delete(lineLast)
      lineLastHL := line.new(int(iPrevPivot), pPrevPivot, int(iLastL), pLastL, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)
      lineLastLH := line.new(int(iLastL), pLastL, int(iLastH), pLastH, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed)
      lineLast := lineLastLH
    else
      startPrice := pPrevPivot
      endPrice := pLastH
      diff := math.abs(startPrice - endPrice)
      if pLastL < endPrice - diff * lowerThreshold or pLastL > endPrice - diff * upperThreshold
        array.push(iPivotsHCopy, iLastH)
        array.push(pPivotsHCopy, pLastH)
        continue
      line.delete(lineLastHL)
      line.delete(lineLastLH)
      line.delete(lineLast)
      lineLastLH := line.new(int(iPrevPivot), pPrevPivot, int(iLastH), pLastH, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)
      lineLastHL := line.new(int(iLastH), pLastH, int(iLastL), pLastL, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed)
      lineLast := lineLastHL
    break

_draw_line(price, col) =>
  var id = line.new(0, price, 0, price, color=col, width=1, extend=extending)
  if not na(lineLast)
    line.set_xy1(id, line.get_x1(lineLast), price)
    line.set_xy2(id, line.get_x2(lineLast), price)

_draw_label(price, txt, txtColor) =>
  if not na(price)
    x = labelsPosition == "Left" ? line.get_x1(lineLast) : not extendRight ? line.get_x2(lineLast) : bar_index
    labelStyle = labelsPosition == "Left" ? label.style_label_right : label.style_label_left
    align = labelsPosition == "Left" ? text.align_right : text.align_left
    labelsAlignStrLeft = txt + '\n ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ \n'
    labelsAlignStrRight = '    ' + txt + '\n ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ \n'
    labelsAlignStr = labelsPosition == "Left" ? labelsAlignStrLeft : labelsAlignStrRight
    var id = label.new(x=x, y=price, text=labelsAlignStr, textcolor=txtColor, style=labelStyle, textalign=align, color=#00000000)
    label.set_xy(id, x, price)
    label.set_text(id, labelsAlignStr)
    label.set_textcolor(id, txtColor)

_wrap(txt) =>
  "(" + str.tostring(txt, "#.##") + ")"

_label_txt(level, price) =>
  if not na(price)
    l = levelsFormat == "Values" ? str.tostring(level) : str.tostring(level * 100) + "%"
    (levels ? l : "") + (prices ? _wrap(price) : "")

_crossing_level(sr, r) =>
  (r > sr and r < sr[1]) or (r < sr and r > sr[1])

diff := (isHighLast ? -1 : 1) * math.abs(startPrice - endPrice)
offset = isHighLast ? line.get_y1(lineLastLH) - line.get_y2(lineLastLH) : line.get_y1(lineLastHL) - line.get_y2(lineLastHL)
offset := (isHighLast ? -1 : 1) * math.abs(offset)

processLevel(show, value, colorL) =>
  float m = value
  r = (endPrice - offset) + ((reverse ? -1 : 1) * diff * m)
  if show
    _draw_line(r, colorL)
    _draw_label(r, _label_txt(m, r), colorL)
    if _crossing_level(close, r)
      alert("Autofib: " + syminfo.ticker + " crossing level " + str.tostring(value))

show_0 = input(true, "", inline = "Level0")
value_0 = input(0, "", inline = "Level0")
color_0 = input(#787b86, "", inline = "Level0")
processLevel(show_0, value_0, color_0)

show_0_236 = input(true, "", inline = "Level0")
value_0_236 = input(0.236, "", inline = "Level0")
color_0_236 = input(#f44336, "", inline = "Level0")
processLevel(show_0_236, value_0_236, color_0_236)

show_0_382 = input(true, "", inline = "Level1")
value_0_382 = input(0.382, "", inline = "Level1")
color_0_382 = input(#81c784, "", inline = "Level1")
processLevel(show_0_382, value_0_382, color_0_382)

show_0_5 = input(true, "", inline = "Level1")
value_0_5 = input(0.5, "", inline = "Level1")
color_0_5 = input(#4caf50, "", inline = "Level1")
processLevel(show_0_5, value_0_5, color_0_5)

show_0_618 = input(true, "", inline = "Level2")
value_0_618 = input(0.618, "", inline = "Level2")
color_0_618 = input(#009688, "", inline = "Level2")
processLevel(show_0_618, value_0_618, color_0_618)

show_0_65 = input(false, "", inline = "Level2")
value_0_65 = input(0.65, "", inline = "Level2")
color_0_65 = input(#009688, "", inline = "Level2")
processLevel(show_0_65, value_0_65, color_0_65)

show_0_786 = input(true, "", inline = "Level3")
value_0_786 = input(0.786, "", inline = "Level3")
color_0_786 = input(#64b5f6, "", inline = "Level3")
processLevel(show_0_786, value_0_786, color_0_786)

show_1 = input(true, "", inline = "Level3")
value_1 = input(1, "", inline = "Level3")
color_1 = input(#787b86, "", inline = "Level3")
processLevel(show_1, value_1, color_1)

show_1_272 = input(false, "", inline = "Level4")
value_1_272 = input(1.272, "", inline = "Level4")
color_1_272 = input(#81c784, "", inline = "Level4")
processLevel(show_1_272, value_1_272, color_1_272)

show_1_414 = input(false, "", inline = "Level4")
value_1_414 = input(1.414, "", inline = "Level4")
color_1_414 = input(#f44336, "", inline = "Level4")
processLevel(show_1_414, value_1_414, color_1_414)

show_1_618 = input(true, "", inline = "Level5")
value_1_618 = input(1.618, "", inline = "Level5")
color_1_618 = input(#2196f3, "", inline = "Level5")
processLevel(show_1_618, value_1_618, color_1_618)

show_1_65 = input(false, "", inline = "Level5")
value_1_65 = input(1.65, "", inline = "Level5")
color_1_65 = input(#2196f3, "", inline = "Level5")
processLevel(show_1_65, value_1_65, color_1_65)

show_2_618 = input(true, "", inline = "Level6")
value_2_618 = input(2.618, "", inline = "Level6")
color_2_618 = input(#f44336, "", inline = "Level6")
processLevel(show_2_618, value_2_618, color_2_618)

show_2_65 = input(false, "", inline = "Level6")
value_2_65 = input(2.65, "", inline = "Level6")
color_2_65 = input(#f44336, "", inline = "Level6")
processLevel(show_2_65, value_2_65, color_2_65)

show_3_618 = input(true, "", inline = "Level7")
value_3_618 = input(3.618, "", inline = "Level7")
color_3_618 = input(#9c27b0, "", inline = "Level7")
processLevel(show_3_618, value_3_618, color_3_618)

show_3_65 = input(false, "", inline = "Level7")
value_3_65 = input(3.65, "", inline = "Level7")
color_3_65 = input(#9c27b0, "", inline = "Level7")
processLevel(show_3_65, value_3_65, color_3_65)

show_4_236 = input(true, "", inline = "Level8")
value_4_236 = input(4.236, "", inline = "Level8")
color_4_236 = input(#e91e63, "", inline = "Level8")
processLevel(show_4_236, value_4_236, color_4_236)

show_4_618 = input(false, "", inline = "Level8")
value_4_618 = input(4.618, "", inline = "Level8")
color_4_618 = input(#81c784, "", inline = "Level8")
processLevel(show_4_618, value_4_618, color_4_618)

show_neg_0_236 = input(false, "", inline = "Level9")
value_neg_0_236 = input(-0.236, "", inline = "Level9")
color_neg_0_236 = input(#f44336, "", inline = "Level9")
processLevel(show_neg_0_236, value_neg_0_236, color_neg_0_236)

show_neg_0_382 = input(false, "", inline = "Level9")
value_neg_0_382 = input(-0.382, "", inline = "Level9")
color_neg_0_382 = input(#81c784, "", inline = "Level9")
processLevel(show_neg_0_382, value_neg_0_382, color_neg_0_382)

show_neg_0_618 = input(false, "", inline = "Level10")
value_neg_0_618 = input(-0.618, "", inline = "Level10")
color_neg_0_618 = input(#009688, "", inline = "Level10")
processLevel(show_neg_0_618, value_neg_0_618, color_neg_0_618)

show_neg_0_65 = input(false, "", inline = "Level10")
value_neg_0_65 = input(-0.65, "", inline = "Level10")
color_neg_0_65 = input(#009688, "", inline = "Level10")
processLevel(show_neg_0_65, value_neg_0_65, color_neg_0_65)

Fib Extension yerine Fib Retracement kullanmak isterseniz yukarıdaki kod yerine aşağıdakini kullanabilirsiniz.

Ichimoku Cloud, Auto Fib Retracement ve HO
// © ohantekten
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © orhantekten.com/kategori/indikator
// Bu dökümanda Ichimoku bulutu, auto fib extension ve 9 adet hareketli ortalama vardır. 
// @version=5
//ich
indicator(title='ichimoku+oto fib', shorttitle='ich+fib', overlay=true)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="ICH Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="ICH Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="ICH Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="ICH Displacement")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="ICH Dönüş Çizgisi")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="ICH Temel Çizgi")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="ICH Gecikme Aralığı")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="ICH Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
	 title="ICH Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))


//HO
src = input(title='Source', defval=close)

length1 = input(5, 'MA 1')
plot(ta.sma(src, length1), color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='MA 1')

length2 = input(10, 'MA 2')
plot(ta.sma(src, length2), color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2, title='MA 2')

length3 = input(20, 'MA 3')
plot(ta.sma(src, length3), color=color.new(color.orange, 0), linewidth=3, title='MA 3')

length4 = input(50, 'MA 4')
plot(ta.sma(src, length4), color=color.new(color.black, 0), linewidth=2, title='MA 4')

length5 = input(8, 'EMA 1')
plot(ta.ema(src, length5), color=color.new(color.white, 0), linewidth=2, title='EMA 1')

length6 = input(13, 'EMA 2')
plot(ta.ema(src, length6), color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2, title='EMA 2')

length7 = input(21, 'EMA 3')
plot(ta.ema(src, length7), color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, title='EMA 3')

length8 = input(30, 'EMA 4')
plot(ta.ema(src, length8), color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2, title='EMA 4')

length9 = input(50, 'EMA 5')
plot(ta.ema(src, length9), color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2, title='EMA 5')

//fib 
//indicator("Auto Fib Retracement", overlay=true)
devTooltip = "Deviation is a multiplier that affects how much the price should deviate from the previous pivot in order for the bar to become a new pivot."
depthTooltip = "The minimum number of bars that will be taken into account when calculating the indicator."
// pivots threshold
threshold_multiplier = input.float(title="Deviation", defval=3, minval=0, tooltip=devTooltip)
dev_threshold = ta.atr(10) / close * 100 * threshold_multiplier
depth = input.int(title="Depth", defval=10, minval=1, tooltip=depthTooltip)
reverse = input(false, "Reverse")
var extendLeft = input(false, "Extend Left    |    Extend Right", inline = "Extend Lines")
var extendRight = input(true, "", inline = "Extend Lines")
var extending = extend.none
if extendLeft and extendRight
  extending := extend.both
if extendLeft and not extendRight
  extending := extend.left
if not extendLeft and extendRight
  extending := extend.right
prices = input(true, "Show Prices")
levels = input(true, "Show Levels", inline = "Levels")
levelsFormat = input.string("Values", "", options = ["Values", "Percent"], inline = "Levels")
labelsPosition = input.string("Left", "Labels Position", options = ["Left", "Right"])

var line lineLast = na
var int iLast = 0
var int iPrev = 0
var float pLast = 0
var isHighLast = false // otherwise the last pivot is a low pivot

pivots(src, length, isHigh) =>
  l2 = length * 2
  c = nz(src[length])
  ok = true
  for i = 0 to l2
    if isHigh and src[i] > c
      ok := false

    if not isHigh and src[i] < c
      ok := false
  if ok
    [bar_index[length], c]
  else
    [int(na), float(na)]
[iH, pH] = pivots(high, depth / 2, true)
[iL, pL] = pivots(low, depth / 2, false)

calc_dev(base_price, price) =>
  100 * (price - base_price) / price

pivotFound(dev, isHigh, index, price) =>
  if isHighLast == isHigh and not na(lineLast)
    // same direction
    if isHighLast ? price > pLast : price < pLast
      line.set_xy2(lineLast, index, price)
      [lineLast, isHighLast]
    else
      [line(na), bool(na)]
  else // reverse the direction (or create the very first line)
    if math.abs(dev) > dev_threshold
      // price move is significant
      id = line.new(iLast, pLast, index, price, color=color.gray, width=1, style=line.style_dashed)
      [id, isHigh]
    else
      [line(na), bool(na)]

if not na(iH)
  dev = calc_dev(pLast, pH)
  [id, isHigh] = pivotFound(dev, true, iH, pH)
  if not na(id)
    if id != lineLast
      line.delete(lineLast)
    lineLast := id
    isHighLast := isHigh
    iPrev := iLast
    iLast := iH
    pLast := pH
else
  if not na(iL)
    dev = calc_dev(pLast, pL)
    [id, isHigh] = pivotFound(dev, false, iL, pL)
    if not na(id)
      if id != lineLast
        line.delete(lineLast)
      lineLast := id
      isHighLast := isHigh
      iPrev := iLast
      iLast := iL
      pLast := pL

_draw_line(price, col) =>
  var id = line.new(iLast, price, bar_index, price, color=col, width=1, extend=extending)
  if not na(lineLast)
    line.set_xy1(id, line.get_x1(lineLast), price)
    line.set_xy2(id, line.get_x2(lineLast), price)


_draw_label(price, txt, txtColor) =>
  x = labelsPosition == "Left" ? line.get_x1(lineLast) : not extendRight ? line.get_x2(lineLast) : bar_index
  labelStyle = labelsPosition == "Left" ? label.style_label_right : label.style_label_left
  align = labelsPosition == "Left" ? text.align_right : text.align_left
  labelsAlignStrLeft = txt + '\n ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ \n'
  labelsAlignStrRight = '    ' + txt + '\n ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ \n'
  labelsAlignStr = labelsPosition == "Left" ? labelsAlignStrLeft : labelsAlignStrRight
  var id = label.new(x=x, y=price, text=labelsAlignStr, textcolor=txtColor, style=labelStyle, textalign=align, color=#00000000)
  label.set_xy(id, x, price)
  label.set_text(id, labelsAlignStr)
  label.set_textcolor(id, txtColor)

_wrap(txt) =>
  "(" + str.tostring(txt, "#.##") + ")"

_label_txt(level, price) =>
  l = levelsFormat == "Values" ? str.tostring(level) : str.tostring(level * 100) + "%"
  (levels ? l : "") + (prices ? _wrap(price) : "")

_crossing_level(sr, r) =>
  (r > sr and r < sr[1]) or (r < sr and r > sr[1])

startPrice = reverse ? line.get_y1(lineLast) : pLast
endPrice = reverse ? pLast : line.get_y1(lineLast)

iHL = startPrice > endPrice
diff = (iHL ? -1 : 1) * math.abs(startPrice - endPrice)

processLevel(show, value, colorL) =>
  float m = value
  r = startPrice + diff * m
  if show
    _draw_line(r, colorL)
    _draw_label(r, _label_txt(m, r), colorL)
    if _crossing_level(close, r)
      alert("Autofib: " + syminfo.ticker + " crossing level " + str.tostring(value))

show_0 = input(true, "", inline = "Level0")
value_0 = input(0, "", inline = "Level0")
color_0 = input(#787b86, "", inline = "Level0")
processLevel(show_0, value_0, color_0)

show_0_236 = input(true, "", inline = "Level0")
value_0_236 = input(0.236, "", inline = "Level0")
color_0_236 = input(#f44336, "", inline = "Level0")
processLevel(show_0_236, value_0_236, color_0_236)

show_0_382 = input(true, "", inline = "Level1")
value_0_382 = input(0.382, "", inline = "Level1")
color_0_382 = input(#81c784, "", inline = "Level1")
processLevel(show_0_382, value_0_382, color_0_382)

show_0_5 = input(true, "", inline = "Level1")
value_0_5 = input(0.5, "", inline = "Level1")
color_0_5 = input(#4caf50, "", inline = "Level1")
processLevel(show_0_5, value_0_5, color_0_5)

show_0_618 = input(true, "", inline = "Level2")
value_0_618 = input(0.618, "", inline = "Level2")
color_0_618 = input(#009688, "", inline = "Level2")
processLevel(show_0_618, value_0_618, color_0_618)

show_0_65 = input(false, "", inline = "Level2")
value_0_65 = input(0.65, "", inline = "Level2")
color_0_65 = input(#009688, "", inline = "Level2")
processLevel(show_0_65, value_0_65, color_0_65)

show_0_786 = input(true, "", inline = "Level3")
value_0_786 = input(0.786, "", inline = "Level3")
color_0_786 = input(#64b5f6, "", inline = "Level3")
processLevel(show_0_786, value_0_786, color_0_786)

show_1 = input(true, "", inline = "Level3")
value_1 = input(1, "", inline = "Level3")
color_1 = input(#787b86, "", inline = "Level3")
processLevel(show_1, value_1, color_1)

show_1_272 = input(false, "", inline = "Level4")
value_1_272 = input(1.272, "", inline = "Level4")
color_1_272 = input(#81c784, "", inline = "Level4")
processLevel(show_1_272, value_1_272, color_1_272)

show_1_414 = input(false, "", inline = "Level4")
value_1_414 = input(1.414, "", inline = "Level4")
color_1_414 = input(#f44336, "", inline = "Level4")
processLevel(show_1_414, value_1_414, color_1_414)

show_1_618 = input(true, "", inline = "Level5")
value_1_618 = input(1.618, "", inline = "Level5")
color_1_618 = input(#2196f3, "", inline = "Level5")
processLevel(show_1_618, value_1_618, color_1_618)

show_1_65 = input(false, "", inline = "Level5")
value_1_65 = input(1.65, "", inline = "Level5")
color_1_65 = input(#2196f3, "", inline = "Level5")
processLevel(show_1_65, value_1_65, color_1_65)

show_2_618 = input(true, "", inline = "Level6")
value_2_618 = input(2.618, "", inline = "Level6")
color_2_618 = input(#f44336, "", inline = "Level6")
processLevel(show_2_618, value_2_618, color_2_618)

show_2_65 = input(false, "", inline = "Level6")
value_2_65 = input(2.65, "", inline = "Level6")
color_2_65 = input(#f44336, "", inline = "Level6")
processLevel(show_2_65, value_2_65, color_2_65)

show_3_618 = input(true, "", inline = "Level7")
value_3_618 = input(3.618, "", inline = "Level7")
color_3_618 = input(#9c27b0, "", inline = "Level7")
processLevel(show_3_618, value_3_618, color_3_618)

show_3_65 = input(false, "", inline = "Level7")
value_3_65 = input(3.65, "", inline = "Level7")
color_3_65 = input(#9c27b0, "", inline = "Level7")
processLevel(show_3_65, value_3_65, color_3_65)

show_4_236 = input(true, "", inline = "Level8")
value_4_236 = input(4.236, "", inline = "Level8")
color_4_236 = input(#e91e63, "", inline = "Level8")
processLevel(show_4_236, value_4_236, color_4_236)

show_4_618 = input(false, "", inline = "Level8")
value_4_618 = input(4.618, "", inline = "Level8")
color_4_618 = input(#81c784, "", inline = "Level8")
processLevel(show_4_618, value_4_618, color_4_618)

show_neg_0_236 = input(false, "", inline = "Level9")
value_neg_0_236 = input(-0.236, "", inline = "Level9")
color_neg_0_236 = input(#f44336, "", inline = "Level9")
processLevel(show_neg_0_236, value_neg_0_236, color_neg_0_236)

show_neg_0_382 = input(false, "", inline = "Level9")
value_neg_0_382 = input(-0.382, "", inline = "Level9")
color_neg_0_382 = input(#81c784, "", inline = "Level9")
processLevel(show_neg_0_382, value_neg_0_382, color_neg_0_382)

show_neg_0_618 = input(false, "", inline = "Level10")
value_neg_0_618 = input(-0.618, "", inline = "Level10")
color_neg_0_618 = input(#009688, "", inline = "Level10")
processLevel(show_neg_0_618, value_neg_0_618, color_neg_0_618)

show_neg_0_65 = input(false, "", inline = "Level10")
value_neg_0_65 = input(-0.65, "", inline = "Level10")
color_neg_0_65 = input(#009688, "", inline = "Level10")
processLevel(show_neg_0_65, value_neg_0_65, color_neg_0_65)
Kategori:Console.WriteLineİndikatör

Bu yazı yorumlara kapalı.